Algemene Voorwaarden Mijn Kerstboomservice

Algemene Voorwaarden  Mijn Kerstboomservice PMC-facebook-logo-9

 1. Mijn Kerstboomservice is een dienst die wordt aangeboden door De Kinderfeestjes Expert en is onderdeel van Alles Florissant.
 2. De klant zorgt voor een echte (levende) kerstboom in een houder, mand of pot
 3. De kerstboom wordt opgetuigd op de plek waar hij staat en wordt niet verplaatst door Mijn Kerstboomservice
 4. Indien de plek in huis door Mijn Kerstboomservice als ongeschikt wordt beoordeeld, is het risico  van omvallen, veiligheid  etc. geheel voor de klant.
 5. De klant zorgt voor aanlevering van kerstversiering, eventueel eetbare versiering en ingeval van een huis versieren arrangement voor eventueel kerstgroen, bloemen en accessoires.
 6. De klant zorgt voor werkende kerstversiering die is ontward en benodigde verlengsnoeren. Kerstverlichting die in de knoop zit, kan niet worden gebruikt.
 7. In noodgevallen kan mogelijk een beroep worden gedaan op reserve verlichting van Mijn Kerstboomservice. Deze zal in rekening worden gebracht. Deze service kan niet vooraf worden gegarandeerd.
 8. Eventuele breuk of beschadiging van kerstversiering valt onder het risico van de klant;  Mijn Kerstboomservice en De Kinderfeestjes Expert zijn hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen
 9. Alle prijzen voor particulieren zijn inclusief BTW, maar exclusief reis kosten € 0,19/km en parkeerkosten. Voor de regio’s Haarlem en het Gooi wordt naast reiskosten ook reistijd in rekening gebracht à € 30,00/uur met een minimum van een half uur.Voor bedrijven wordt wel BTW (21%) in rekening gebracht.
 10. Mijn Kerstboomservice maakt een zo reëel mogelijke inschatting van de benodigde werkzaamheden. De klant levert hiervoor relevante informatie aan.
 11. Indien meer tijd nodig is, kan ter plaatse tot maximaal een uur worden verlengd. Indien dit onvoldoende is, zal een terugkomafspraak worden gemaakt om de werkzaamheden af te ronden. In dat geval worden 2x reis- en parkeerkosten in rekening gebracht.
 12. Na afronding van de werkzaamheden ontvangt u een factuur per e-mail. Het bedrag dient binnen 14 dagen- na aftrek van de aanbetaling te worden voldaan op naam van Alles Florissant onder vermelding van het factuurnummer. Indien na herinnering de factuur niet wordt voldaan, zal een incassobureau worden ingeschakeld.
 13. De klant gaat een overeenkomst aan met  Mijn Kerstboomservice van De Kinderfeestjes Expert op het moment dat de aanbetaling is gedaan.
 14. Dat betekent dat de klant verplicht is tot afname en dat zij/hij automatisch akkoord gaat met  alle aspecten van deze voorwaarden.
 15. Annuleren is mogelijk, maar omdat op korte termijn geen andere klanten meer kunnen worden ingepland, zijn hier kosten aan verbonden.

Tot 72 uur 25% van de boeking + € 30,00 administratiekostentrap-1

72-48 uur  50% van de boeking + € 30,00 administratiekosten

48-24 uur 75% van de boeking + € 30,00 administratiekosten

Binnen 24 uur 100% van de boeking.

In plaats van annuleren kunt u de geplande werkzaamheden op een andere locatie laten plaats vinden. In dat geval wordt € 25,00 aan administratiekosten berekend. In overleg kan in voorkomende gevallen gekeken of de werkzaamheden op een andere dag kunnen worden ingepland, zulks ter beoordeling van Mijn Kerstboomservice en De Kinderfeestjes Expert. Ook in dit geval zal  € 25,00 administratiekosten worden  berekend.

 

 1. De uren zijn berekend op 1 stylist per opdracht. Mogelijk wordt de opdracht uitgevoerd door meerdere stylisten. Zij zullen dan korter aanwezig zijn dan de geschatte maximale tijd; dit heeft geen invloed op de overeengekomen prijs.
 2. Tijdens de werkzaamheden zullen foto’s worden gemaakt voor het eigen portfolio en de website. Hierbij wordt rekening gehouden met de privacy van de klant en zullen personen en de woning niet herkenbaar in beeld worden gebracht, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven door de klant.
 3. Mijn Kerstboomservice is gerechtigd de voorwaarden tussentijds te wijzigen

 

Amstelveen, november 2016

 

http://www.kinderfeestjes-expert.nl/reservering-mijn-kerstboomservice/